Smide dräktnål

5 cm i diameter

Ståltrådsstomme 4mm

Trådstommar för tex. kransbindning

Smide fat litet

ca 18 cm

Eldkorg liten

Eldkorg Liten och stor