Köpvillkor

Villkor Privat Kund

Dessa villkor avser produkter som har tillverkats och framställts av tillverkaren som även äger fullständiga rättigheter till dessa produkter och deras varumärken.

Priser: På nettopris lämnas igen ytterligare rabatt. Moms ( f.n. 25 %) , frakt och i förekommande fall transportförsäkring tillkommer på ovanstående priser.

Leverans villkor: Fritt vårt lager Sundshult Sandared. Leverans tiden varierar efter säsong normalt 4 – 5 arbetsdagar, med reservation för material brist och stora orderingångar. Rest order lev. Som ny order om annat ej uppgjorts.

Betalningsvillkor:  Direktbetalning.

Ångerätt: Enligt konsumentlagen. Köparen står för returfrakt. 

Reklamationer: Du kontaktar oss för eventuell reklamation inom 10 dagar efter mottagandet. Om det är fel på varan skickar vi en returfraktsedel eller enligt överenskommelse per telefon.

Produkterna Alla våra produkter är handgjorda och består mestadels av naturmaterial. Detta medför att det i produkterna kan förekomma avvikelser i t.ex. storlek, färg och form. Detta ska inte ses som någon defekt utan är en del av konsthantverket.

Terms of Private Client
These terms refer to products manufactured and produced by the manufacturer that also owns full rights to these products and their brands.
Prices: On the net price given back additional discount. VAT (currently 25%), freight and, where appropriate transport insurance will be added to the above prices.

Shipping terms: Free our store Torestorp. Delivery time varies by season normally 4-5 working days, subject to material shortages and large orders inputs. Backorder delivery. As new orders unless otherwise prepared.
Terms of Payment: Direct Payment.
 Returns: Please contact us for any claims within 10 days of receipt. If there are faulty we will send a return shipping label, or by appointment by telephone.
Products All of our products are handmade and consists mostly of natural materials. This means that the products can be discrepancies in example size, color and shape. This should not be seen as a flaw but part of crafts.

Villkor återförsäljare


Välkommen som återförsäljare för oss. Dessa villkor avser produkter som har tillverkats och framställts av tillverkaren som även äger fullständiga rättigheter till dessa produkter och deras varumärken.

Priser: På nettopris lämnas igen ytterligare rabatt. Moms ( f.n. 25 %) , frakt och i förekommande fall transportförsäkring tillkommer på ovanstående priser. För order som understiger 1000 kr exkl.. moms och frakt, debiterar vi en expeditionsavgift på 50 kr. Beställningar under 1500 kr expedieras ej.

Leverans villkor: Fritt vårt lager Sundshult Sandared. Leverans tid max 2 månader med reservation för material brist och stora orderingångar. Rest order lev. Som ny order om annat ej uppgjorts.

Betalningsvillkor: Betalningstiden är 15 dagar från fakturadatum. Efter förfallodatum debiterar vi dröjsmålsränta samt lagstadgad påminnelsavgift.

Reklamationer: Du kontaktar oss för eventuell reklamation inom 10 dagar efter mottagandet. Om det är fel på varan skickar vi en returfraktsedel eller enligt överenskommelse per telefon.

Produkterna:Alla våra produkter är handgjorda och består mestadels av naturmaterial. Detta medför att det i produkterna kan förekomma avvikelser i t.ex. storlek, färg och form. Detta ska inte ses som någon defekt utan är en del av konsthantverket.

Terms of Private Costumer

These terms refer to products manufactured and produced by the manufacturer that also owns full rights to these products and their brands.

Prices: On the net price given back additional discount. VAT (currently 25%), freight and, where appropriate transport insurance will be added to the above prices.

Shipping terms: Free our store Torestorp. Delivery time varies by season normally 4-5 working days, subject to material shortages and large orders inputs. Backorder delivery. As new orders unless otherwise prepared.

Terms of Payment: Direct Payment.

Steamers Correct: According to consumer law. Buyer pays for return shipping

 Returns: Please contact us for any claims within 10 days of receipt. If there are faulty we will send a return shipping label, or by appointment by telephone.

Products All of our products are handmade and consists mostly of natural materials. This means that the products can be discrepancies in example size, color and shape. This should not be seen as a flaw but part of crafts.

Conditions dealer

Welcome as a reseller for us. These conditions relate to products manufactured and produced by the manufacturer that also owns full rights to these products and their brands.
Prices:  On net price to beagain an additional discount. VAT (currently 25%), freight and, where appropriate transport insurance will be added to above prices. For orders of less than 1000 SEK excl. VAT and shipping, we charge a service fee of 50 SEK. Orders less than 1500 kr dispatched not.
Shipping conditions: Free stock Torestorp Delivery time up to two months, subject tomaterial shortages and large new orders. Backorders Lev. As new orders unless otherwise drafted.
Payment Terms: Payment times are 15 days from the invoice date. After the due date, we charge interest on late payments and statutory late payment fee
Returns: Please contact us for any complaint within 10 days of receipt. If it is faulty, we will send a return shipping label, or as agreed by telephone.
Products: All our products are handmade and made up mostly of natural materials. This meansthat the products may be deviations in the example size, shape and color. This should not beseen as a defect but is part of the crafts.